piektdiena, 2016. gada 18. marts

Mk.4:20

Labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes.