ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

Jņ.14:1

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!