pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Ebr.4:16

Pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.