pirmdiena, 2016. gada 21. marts

Ebr.12:12-13

Paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām.