svētdiena, 2016. gada 6. marts

1.Tim.1:1

Pēc Dieva, mūsu Pestītāja, un Kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles.