svētdiena, 2016. gada 27. marts

1.Kor.15:20

Nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.