svētdiena, 2016. gada 14. februāris

Ps.27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?