ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris

Ps.145:17

Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos.