piektdiena, 2016. gada 12. februāris

Jņ.1:12

Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.