svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Jes.41:13

Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: "Nebīsties, Es tev palīdzu!"