pirmdiena, 2016. gada 15. februāris

Īj.2:10

Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad lai mēs arī nesaņemam ļaunu?