pirmdiena, 2016. gada 1. februāris

5.Moz.9:26

Ak, Kungs, mūsu Dievs! Neizdeldē Savu tautu un Savu īpašumu, ko Tu pats Savā lielumā esi atbrīvojis.