trešdiena, 2016. gada 24. februāris

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.