pirmdiena, 2016. gada 22. februāris

1.Lku.29:15

Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības!