pirmdiena, 2016. gada 25. janvāris

Ps.115:13

Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.