pirmdiena, 2016. gada 4. janvāris

Ef.3:17

Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs.