trešdiena, 2016. gada 27. janvāris

1.Kor.2:12

Mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis.