ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

Sal.pam.16:33

Meslus met klēpī, bet tie iekrīt tur tā, kā to grib Tas Kungs.