piektdiena, 2015. gada 4. decembris

Rom.2:11

Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.