svētdiena, 2015. gada 20. decembris

Ps.150:2

Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet To Kungu Viņa varenās godības dēļ!