pirmdiena, 2015. gada 28. decembris

Joz.24:24

Tam Kungam, mūsu Dievam, mēs gribam kalpot un klausīt Viņa balsij.