pirmdiena, 2015. gada 21. decembris

Jes.58:10

Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā.