trešdiena, 2015. gada 2. decembris

2.Tim.4:18

Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā.