trešdiena, 2015. gada 25. novembris

Sal.pam.3:9

Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas.