svētdiena, 2015. gada 29. novembris

Ps.36:8

Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēnī!