trešdiena, 2015. gada 4. novembris

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.