trešdiena, 2015. gada 11. novembris

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku.