ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

1.Tes.4:17-18

Mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!