piektdiena, 2015. gada 2. oktobris

Rom.10:14

Kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina?