piektdiena, 2015. gada 23. oktobris

Mt.24:35

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs.