pirmdiena, 2015. gada 26. oktobris

Lk.1:46-48

Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu."