piektdiena, 2015. gada 9. oktobris

Joēla 2:13

Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs.