trešdiena, 2015. gada 28. oktobris

Jer.31:31

"Redzi, nāks dienas," saka Tas Kungs, "kad Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu."