pirmdiena, 2015. gada 12. oktobris

Ebr.12:15

Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību.