piektdiena, 2015. gada 16. oktobris

1.Tes.5:17

Lūdziet bez mitēšanās Dievu.