piektdiena, 2015. gada 4. septembris

Ps.67:8

Lai Dievs mūs svētī! Un lai Viņu bīstas visi zemes gali!