trešdiena, 2015. gada 2. septembris

Ezr.3:11

Visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.