ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris

2.Tes.3:16

Pats miera Kungs lai jums dod mieru vienumēr un visādos veidos! Mūsu Kungs lai ir ar jums visiem!