pirmdiena, 2015. gada 17. augusts

Sal.pam.10:19

Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs.