ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs

Ps.63:2

Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele.