piektdiena, 2015. gada 3. jūlijs

Ps.34:7

Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām.