pirmdiena, 2015. gada 27. jūlijs

Ps.17:7

Parādi man Savu brīnišķo žēlastību, Tu, glābējs tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie Tavas labās rokas!