ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs

Mih.7.8

Ja es arī mītu tumsā, tad tomēr Tas Kungs ir mana gaisma!