pirmdiena, 2015. gada 13. jūlijs

Joēla 2:13

Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!