piektdiena, 2015. gada 10. jūlijs

Jņ.20:21

Jēzus vēlreiz viņiem saka: "Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu."