ceturtdiena, 2015. gada 16. jūlijs

Jes.55:9

Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.