svētdiena, 2015. gada 12. jūlijs

Jes.2:4

Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.