trešdiena, 2015. gada 22. jūlijs

Jer.30:19

Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un Es tos celšu godā.