ceturtdiena, 2015. gada 30. jūlijs

Jer.30:11

Es esmu ar tevi, lai tev palīdzētu, saka Tas Kungs.