trešdiena, 2015. gada 1. jūlijs

Jer.23:29

"Vai Mans vārds nav kā uguns," saka Tas Kungs, "un kā veseris, kas sagrauj klintis?"